DZIEŃ OTWARTY

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach serdecznie zapraszają
na DNI OTWARTE SZKOŁY, które odbędą się w dniu 19.04 2024 r. w godzinach od 11.00 do 16.00

W programie m.in. przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły, zapoznanie ze specyfiką zawodu: Technik Leśnik, Technik Hodowca Koni, pokazy jazdy konnej i pilarki drzewnej w wykonaniu uczniów ZSP, rozmowy z uczniami i nauczycielami.