Kadra

 

 

 

DYREKTOR  ZSP Benice

 

 

 

mgr inż. Marek Maślak

 

KIEROWNIK WARSZTATÓW

 

 

KIEROWNIK DS KSZTAŁCENIA

 

 

KIEROWNIK INTERNATU

 

 

 

 

 

mgr inż. Jolanta Marciniak

 

 

mgr Aldona Kaczmarek

Imię i Nazwisko Nauczane przedmioty
 Ireneusz Krakowski

Bezpieczeństwo publiczne

 Wiedza o państwie i policji

 Podstawy prewencji policji

mgr Przemysław Zieliński

 Zajęcia praktyczne

mgr Alicja Zielińska

 Podstawy produkcji roślinnej

Prowadzenie produkcji roślinnej

Ochrona środowiska leśnego

 Zajęcia praktyczne

 Wychowawca klasy III THK

 

 

mgr Mariola Kozłowska

Język polski

 Wychowawca w internacie

 Wychowawca klasy II THK
mgr Agata Gruszczyńska

Język polski

 Biblioteka

 

mgr Agnieszka Wirszyc - Maruszewska

Podstawy przedsiębiorczości

 Działalność gospodarcza w rolnictwie

 Doradztwo zawodowe

 Podstawy ekonomiki leśnej

Wychowawca w internacie

 Wychowawca klasy V THK

mgr inż. Justyna Krzyżyńska - Jaworska

 

 

 Jeździectwo, praktyka zawodowa

 Prowadzenie produkcji rolniczej

 Chów i hodowla koni

 
mgr Mateusz Kostur 

 

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Geografia

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

mgr Jolanta Marciniak

Matematyka

Hodowla lasu

Ochrona lasu
mgr Edyta Kołodziejek

 

Chemia

Biologia

Wychowawca w internacie

mgr Katarzyna Wojciechowska

 Język angielski

 Język obcy zawodowy

 Wychowawca klasy III TL

mgr Tomasz Heppner

 

Język niemiecki

Wychowawca klasy IV THK i TL

 

mgr Sylwester Rzepecki

Wychowanie fizyczne

 

 

 Technika prac leśnych

 Przepisy ruchu drogowego

Obsługa środków technicznych

ks. Roman Rostkowski

Religia

Filozofia

mgr inż Ewelina Kostur

 

 Hodowla lasu

Biologia leśna

Pracownia urządzania lasu

Prace hodowlane w leśnictwie

 Wychowawca klasa V TL

mgr inż. Marcin Słowiński

Technologia informacyjna w leśnictwie

Fizyka

Matematyka

Wychowawca klasy II TL

 mgr inż. Wojciech Krzemiński

Hodowla lasu

Biologia leśna

Pracownia urządzania lasu

Prace hodowlane w leśnictwie

inż. Marek Maksymczak

Gospodarka łowiecka

Zajęcia praktyczne

mgr Iwona Węglarska

Pedagog

Pedagog specjalny

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Suchocka

Wychowawca w internacie