O szkole

Siedziba szkoły

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Nasza szkoła istnieje od 1966 roku.

Funkcjonuje w XIX wiecznym Pałacu von Flemmingów, w którego sąsiedztwie znajduje się należący również do szkoły, objęty ochroną konserwatora przyrody  - Park Pałacowy.

W skład szkoły wchodzą:

Technika kształcące w zawodach:

- technik leśnik

- technik hodowca koni

Szkoła posiada szeroką bazę dydaktyczną, m.in.: własny internat, stołówkę szkolną, krytą ujeżdżalnię koni, parkur do plenerowej jazdy konnej, ogród, pracownię komputerową, pracownie języków obcych, warsztaty szkolne, 11 - stanowiskową stajnię szkolną.

Oprócz kształcenia przygotowującego do egzaminu maturalnego, prowadzimy kształcenie zawodowe - w tym praktyczną naukę zawodu (na terenie szkoły jak i poza nią) - przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Organizujemy coroczne Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody, w których uczestniczą także uczniowie naszej szkoły. Do jednych z ważniejszych imprez szkolnych wpisanych do kalendarza szkolnego, zaliczamy Hubertusa z widowiskową konną gonitwą za lisem.

W szkole działają: Szkolne koło sygnalistów myśliwskich, Szkolne koło jeździeckie, Szkolne koło multimedialne, Szkolne koło literackie, Szkolne koło sportowe.

W zakresie wsparcia merytorycznego i dydaktycznego współpracujemy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie - Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, oraz z Nadleśnictwami.

FILM PROMOCYJNY SZKOŁY