Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

 • Technikum Leśne
 • Technikum Hodowli Koni

TECHNIKUM LEŚNE

Absolwent Technikum Leśnego zdobywa kwalifikacje m.in. do zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej, dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac oraz kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi.

Absolwent technikum leśnego otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz zyskuje tytuł technika leśnika.

Może być zatrudniony na różnych stanowiskach administracji leśnej w lasach państwowych, nie państwowych lub przedsiębiorstwach leśnych.

Ponadto może znaleźć zatrudnienie w terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, prywatnych Biurach Urządzania oraz w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną w lasach podporządkowanych innym resortom, a także w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa.

Przedmioty w cyklu nauczania:

 • Hodowla lasu
 • Ochrona lasu
 • Gospodarka łowiecka
 • Urządzanie lasu
 • Prawo i ekonomika leśna
 • Użytkowanie lasu
 • Biologia lasu
 • Maszynoznastwo leśne

TECHNIKUM HODOWLI KONI

Absolwenci Technikum Hodowli Koni - uzyskują tytuł technika hodowcy koni. Jest to szerokoprofilowy zawód, który daje podstawy do dalszego studiowania.

Program nauczania obejmuje m.in.:

 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Agroturystykę
 • Ekonomikę rolnictwa i marketing
 • Technologia produkcji zwierzęcej
 • Podstawy produkcji roślinnej
 • Technologia produkcji pasz

Nasza szkoła posiada siedem wspaniałych koni.

Oferujemy naukę jazdy konnej, przejażdżki bryczką, a dla zaawansowanych - wyjazdy w teren. Wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają pracując ze szkolnymi końmi i w prywatnych stadninach województwa zachodniopomorskiego.