Drzwi otwarte w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

Dzisiaj, w ramach dni otwartych oraz realizowanych w Naszej Szkole zajęć z edukacji policyjnej uczniowie klasy pierwszej Technikum Hodowli Koni o profilu Policja Konna wraz z wychowawcą klasy i nauczycielem przedmiotu odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim. Wizyta miała na celu pogłębienie zdobytej dotychczas wiedzy teoretycznej i skonfrontowanie jej z realiami służby policyjnej, a także zainteresowanie młodzieży tą trudną i wymagającą profesją.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania z budynkiem i strukturą organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oraz zadaniami wykonywanymi przez policjantów. Duże zainteresowanie wzbudziły pokazy sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu Policji.

Kolejne już spotkanie naszych uczniów z kamieńskimi policjantami to doskonała okazja poznania tej trudnej, ale i zaszczytnej służby. Chodziło też o to, aby owa wizyta stała się impulsem do przemyśleń nad perspektywą zawodową przyszłych absolwentów naszej szkoły. Dla zainteresowanych policjanci podpowiadają: szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać m.in. na stronie internetowej zachodniopomorskiej Policji, pod adresem https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/32612,Zostan-policjantem.html