Pierwsza pomoc w praktyce

Pierwsza pomoc w praktyce Dzisiaj uczniowie pierwszych klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych z podstaw pierwszej pomocy. Pokaz oraz ćwiczenia przeprowadzone zostały przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim. Dotychczas zdobyta wiedza teoretyczna na lekcjach z edukacji dla bezpieczeństwa została skonfrontowana z praktyką w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie, przede wszystkim doskonalili praktyczne zachowania ratownicze wobec osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Swoje umiejętności mogli ćwiczyć z wykorzystaniem manekinów do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej.