Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Najlepsi uczniowie z woj. zachodniopomorskiego w dniu 09.11.2023 r. otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki. Uroczystość odbyła się w
I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki to najbardziej prestiżowa nagroda dla uczniów wszystkich typów szkół dla młodzieży, uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Stypendium otrzymało łącznie 396 uczniów w kraju, z czego 26 uczniów z woj. Zachodniopomorskiego, w tym nasza uczennica – Oliwia Słabolepsza. Oliwia jest uczennicą III klasy Technikum uczącym w zawodzie Technik Leśnik.

Jesteśmy dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!!!